trojnog metal.jpg

komplet szpatulek.jpg
uchwyt metalowy do probowek.jpg

lyzeczka do spalan.jpg

modele atomow.jpg

zestaw do cwiczen z elektrochemii.jpg

podstawa do probowek.jpg

przyrzad do elektrolizy.jpg

rurki lab.jpg

sciskacz Hoffmana.jpg

sciskacz Mohra.jpg

statyw z wyposazeniem.jpg
   
 
 
   Chemia (pomoce naukowe)

 

POMOCE DYDAKTYCZNE


1. Waga szkolna
2. Zestaw odważników 10mg – 50d
3. Układ okresowy pierwiastków – plansza o wym. 70x100 cm
4. Skala elektroujemności wg Paulinga – plansza o wym. 70x100 cm
5. Tabela rozpuszczalności – plansza o wym. 70x100 cm
6. Wiązania chemiczne – plansza o wym. 70x100 cm
7. Kwasy nieorganiczne – plansza o wym. 70x100 cm
8. Budowa materii – plansza o wym. 70x100 cm
9. Układ okresowy w formie mapy o wym. 140x100 cm (dwustronny)
10. Łyżeczka do spalań zgięta pod kątem 60 stopni
11. Łyżeczka do spalań zgięta pod kątem 90 stopni
12. Łapa do probówek drewniana
13. Uchwyt metalowy do probówek
14. Komplet szpatułek i łyżeczek do chemii (6 szt.)
15. Podstawa do probówek
16. Ściskacz Mohra
17. Ściskach Hoffmana
18. Palnik spirytusowy
19. Palnik Bunsena
20. Przyrząd do elektrolizy
21. Zestaw do elektrolizy
22. Rurki labolatoryjne
23. Statyw laboratoryjny z wyposażeniem
24. Trójnóg metalowy
25. Zestaw do ćwiczeń z chemii
26. Zestaw do ćwiczeń z elektrochemii
27. Zestaw do doświadczeń chemicznych
28. Modele atomów – zestaw podstawowy (około 80 różnego rodzaju kulek oraz blisko 40 łączników)
29. Modele atomów – zestaw poszerzony (około 400 różnych kulek oraz 185 łączników)


SZKŁO LABORATORYJNE


1. Zlewka niska 100 ml
2. Zlewka wysoka 100 ml
3. Zlewka niska 150 ml
4. Zlewka wysoka 150 ml
5. Zlewka niska 250 ml
6. Zlewka wysoka 250 ml
7. Zlewka niska 400 ml
8. Zlewka wysoka 400 ml
9. Zlewka niska 600 ml
10. Zlewka wysoka 600 ml
11. Zlewka niska 1000 ml
12. Kolba stożkowa 100 ml
13. Kolba stożkowa 250 ml
14. Kolba stożkowa 500 ml
15. Kolba stożkowa 1000 ml
16. Cylinder z wylewem 50 ml
17. Cylinder z wylewem 100 ml
18. Cylinder z wylewem 250 ml
19. Cylinder z wylewem 500 ml
20. Cylinder z wylewem 1000 ml
21. Cylinder z wylewem 2000 ml
22. Cylinder z korkiem 50 ml
23. Cylinder z korkiem 100 ml
24. Cylinder z korkiem 250 ml
25. Cylinder z korkiem 500 ml
26. Cylinder z korkiem 1000 ml
27. Cylinder z korkiem 2000 ml
28. Lejek laboratoryjny fi 80 mm
29. Lejek laboratoryjny fi 100 mm
30. Lejek laboratoryjny fi 120 mm
31. Lejek laboratoryjny fi 150 mm
32. Krystalizator z wylewem 60 ml
33. Krystalizator z wylewem 100 ml
34. Krystalizator z wylewem 150 ml
35. Moździerz porcelanowa fi 96 mm
36. Możdzierz porcelanowa fi 150 mm
37. Tłuczek do moździerzy 96 mm
38. Tłuczek do moździerzy 192 mm
39. Termometr laboratoryjny 0-100 stopni
40. Termometr laboratoryjny 0-200 stopni
41. Termometr laboratoryjny -20-120 stopni
42. Bagietka szklana

Inne szkło pod zamówienieODCZYNNIKI CHEMICZNE


1. Aceton cz (1 litr)
2. Amoniak 25% czda (1 litr)
3. Amonu azotan czda (250g)
4. Amonu chlorek czda (100g)
5. Bibuła filtracyjna w arkuszach 225x280 mm(100 arkuszy)
6. Sączki jakościowe średnica 11 cm (100 szt.)
7. Papierki lakmusowe uniwersalne
8. Etylowy alkohol 96% cz (500ml)
9. Fenol cz (100g)
10. Fenoloftaleina wsk. (10g)
11. Gliceryna bezw. cz (100ml)
12. Kwas azotowy 65% cz (1 litr)
13. Kwas benzoesowy czda (100g)
14. Kwas octowy 80% cz (1 litr) – 39 zł
15. Kwas siarkowy min. 95% czda (1 litr)
16. Kwas solny 35-38 % cz (1 litr)
17. Lakmus (5g)
18. Magnez metal wióry (100g)
19. Magnezu tlenek cz (100g)
20. Oranż metylowy wsk. (10g)
21. Potasu azotan czda (100g)

i inne …


W sprawie cen, dostępności oraz zainteresowania odczynnikami nie wymienionymi wyżej prosimy o kontakt z działem handlowym tel. 0-68 326-14-97. (Wiele produktów to towary importowane – w związku z tym cena zależy od aktualnego kursu Euro).
Wszystkie odczynniki chemiczne posiadają stosowne atesty jakościowe i karty charakterystyk.


ZESTAWY FOLIOGRAMÓW


1. Budowa atomu
2. Chemia organiczna
3. Podstawy obliczeń chemicznych
4. Promieniotwórczość
5. Reakcje chemiczne
6. Związki chemiczne


KASETY VHS LUB DVD


1. VHS lub DVD – Chemia 1 – Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych – doświadczenia chemiczne cz. 1 (Laboratoryjne otrzymywanie tlenu oraz spalanie metali i niemetali w powietrzu i w tlenie; Laboratoryjne otrzymywanie dwutlenku węgla oraz badanie jego właściwości; Laboratoryjne otrzymywanie wodoru i badanie jego właściwości; Elektroliza wody; Otrzymywanie i właściwości chlorowodoru; Otrzymywanie i właściwości kwasu solnego; Otrzymywanie kwasu siarkowego i badanie jego właściwości; Badanie właściwości kwasu azotowego; Otrzymywanie kwasu fosforowego i badanie jego właściwości; Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie metali na wodę oraz badanie ich właściwości)

2. VHS lub DVD – Chemia 2 – Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych – doświadczenia chemiczne cz. 2 (Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie wody na tlenki metali; Otrzymywanie i właściwości amoniaku; Wykrywanie wodorotlenków i badanie ich właściwości; Reakcje kwasów z zasadami; Wykrywanie węgla w substancjach naturalnych; Otrzymywanie metanu i badanie jego właściwości; Otrzymywanie i badanie właściwości etenu; Otrzymywanie etynu i badanie jego właściwości; Wykrywanie alkoholu; Otrzymywanie mydła)

3. VHS lub DVD – Chemia 3 – Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych (Badanie napięcia powierzchniowego; reakcje estryfikacji; Badanie składu produktów spożywczych; Metody identyfikacji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych; Badanie składu chemicznego białek; Badanie właściwości białek; Badanie składu chemicznego cukrów; Badanie właściwości celulozy; Rozróżnianie tworzyw sztucznych; Wiązania chemiczne)

4. VHS lub DVD – Chemia 4 – Właściwości fizyczne pierwiastków i związków chemicznych (Rozdzielanie roztworów przez destylację; Rozdzielanie mieszanin przez sączenie; Badanie rozpuszczalności substancji; Właściwości fizyczne pierwiastków; Zależność właściwości fizycznych pierwiastków; od ich miejsca w układzie okresowym; Główne tendencje zmian w układzie okresowym; Historia odkryć pierwiastków; Krystalizacja; Fizykochemiczne właściwości wody; Metody rozróżniania i identyfikacji pierwiastków i związków chemicznych)

5. VHS lub DVD – Chemia 5 – Wybrane zagadnienia z chemii – filmowa encyklopedia podstawowych haseł chemicznych (Modelowe wyjaśnienie ziarnistej budowy materii; Modelowanie przebiegu reakcji chemicznych; Wzory strukturalne i sumaryczne związków chemicznych; Budowa atomu; Układ okresowy pierwiastków; Modelowe wyjaśnienie budowy cząsteczek kwasów, zasad i soli; Elektroliza; Korozja; Budowa cząsteczek węglowodorów pochodnych węglowodorów; Na czym polega mycie i pranie?; Modelowanie równań reakcji estryfikacji; Modelowanie ogólnej struktury tłuszczów; Struktura białka; Budowa skrobi i jej właściwości)

6. VHS lub DVD – Chemia 6 – Najważniejsze zastosowania pierwiastków i związków chemicznych (Zastosowanie azotu i jego związków; Zastosowanie kwasów i ich znaczenie – kwas solny; Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas siarkowy; Zastosowanie kwasów i ich znaczenie – kwas azotowy; Produkcja i zastosowanie wodorotlenków litowców i berylowców; Świat soli; Niektóre surowce mineralne i ich zastosowanie; Ditlenek krzemu, jego właściwości i zastosowanie; Produkcja szkła; Wielki piec; Zastosowanie metanu; Przeróbka ropy naftowej; Fermentacja alkoholowa; Zastosowanie kwasów karboksylowych i estrów; Produkcja margaryny)

7. VHS lub DVD – Chemia 7 – Ochrona środowiska cz. I (Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza; Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery; Rola dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy; Występowanie i rola wody w przyrodzie; Oczyszczanie wody; Kwaśne deszcze, powstawanie i skutki; Przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleby; Węgiel kamienny, rachunek zysków i strat; Skutki rozwoju motoryzacji; Katastrofy ekologiczne)

8. VHS lub DVD – Chemia 8 – Ochrona środowiska cz. II (Twardość wody; Skutki nadmiernego stosowania środków piorących; Rola tłuszczów w żywieniu; Produkcja papieru; Utylizacja wyrobów z tworzyw sztucznych; Pierwiastki chemiczne w organizmie człowieka; Toksyczne metale ciężkie; Promieniowanie jądrowe; Dziura ozonowa; Chemia środków spożywczych)

9. VHS lub DVD – Chemia A – Ochrona środowiska cz. I (Smog kwaśny i fotochemiczny; Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery - efekt cieplarniany; Znaczenie chlorofilu w procesie fotosyntezy; Właściwości wody i jej zasoby; Rodzaje wód w Polsce; Chemia kwaśnych deszczy; Chemiczne skażenie gleby; Węgiel kamienny i brunatny – skutki nadmiernej eksploatacji złóż; Zanieczyszczenie środowiska gazami spalinowymi; Przyczyny i skutki katastrof ekologicznych)

10. VHS lub DVD – Chemia B – Ochrona środowiska cz. II (Twardość wody, sposoby jej usuwania; Czy środki piorące mogą być nieprzyjazne dla środowiska; Biologiczne znaczenie tłuszczów; Etapy przemysłowej produkcji papieru; Utylizacja odpadów; Pierwiastki biogeniczne; Organizm człowieka a toksyczne metale ciężkie; Promieniowanie jądrowe – sposoby wykorzystania; Gaz zwany ozonem; Naturalne substancje toksyczne w żywności)

11. VHS lub DVD – Chemia C – Doświadczenia chemiczne (Wpływ środowiska na przebieg reakcji redoks; Właściwości benzenu; Właściwości chemiczne fluorowcopochodnych alkilowych i arylowych; Reakcje charakterystyczne fenoli; Otrzymywanie i właściwości aldehydów; Otrzymywanie i właściwości ketonów; Aminy; Odróżnianie glukozy od fruktozy; Depolimeryzacja polimetakrylanu metylu i polimeryzacja monomeru; Otrzymywanie żywic w reakcji polikondensacji)

12. VHS lub DVD – Chemia D – Właściwości fizyczne pierwiastków i związków chemicznych (szybkość reakcji i równowaga chemiczna; Ciepło reakcji zobojętniania, rozpuszczania i krystalizacji; Stężenia roztworów; Dysocjacja; Właściwości pierwiastków a ich miejsce w układzie okresowym; Alotropia pierwiastków chemicznych; Wiązania chemiczne; Kataliza i katalizatory; Dyfuzja, osmoza, koloidy; Elektroliza)

13. VHS lub DVD – Chemia E – Zastosowanie pierwiastków i związków chemicznych (Praktyczne zastosowanie elektrolizy; Zastosowanie tworzyw otrzymanych w procesie polimeryzacji; Aminokwasy, peptydy, białka; Produkcja włókien syntetycznych; Zastosowanie glukozy i jej rola biologiczna; Produkcja cukru; Kwasy nukleinowe; Kauczuk i guma; Praktyczne znaczenie celulozy; Zastosowanie polimerów otrzymywanych w procesach polikondensacji)