Druki szkolne

  1. Gilosze do drukowania świadectw szkolnych dwustronnych

  2. Gilosze do drukowania świadectw szkolnych czterostronnych

  3. Świadectwa szkolne promocyjne i ukończenia szkoły podstawowej

  4. Świadectwa szkolne promocyjne i ukończenia gimnazjum

  5. Świadectwa szkolne promocyjne i ukończenia szkół ponadgimnazjalnych:

- dwustronne

- czterostronne

6. Dyplomy okolicznościowe (wzorowego ucznia, listy pochwalne itp.)

7. Legitymacje szkolne

8. Gilosz do drukowania legitymacji szkolnych (1 gilosz = 8 legitymacji)

- czysty

- z nadrukiem

9. Karta rowerowa i motorowerowa

10. Indeksy

11. Arkusze ocen

12. Arkusze organizacyjne szkół

13. Księga arkuszy ocen

14. Protokoły egzaminów

15. Zaświadczenia

16. Rejestry

17. Księgi

18. Kronika

19. Karta książki

20. Karta czytelnika

21. Karta katalogowa

22. Dzienniki lekcyjne

23. Dzienniki pozalekcyjne

24. Dzienniki specjalistyczne

i inne …

* w ofercie CEZASu dostępny jest pełen zestaw aktualnie obowiązujących druków szkolnych. W celu zapoznania się z nim prosimy o kontakt z działem handlowym.