Historia- mapy ścienne1 .Działania Armii Radzieckiej na ziemiach polskich 1944-1945 / Polska po II wojnie światowej – mapa dwustronna o wym. 140x100 cm

2. Europa na przełomie XVII i XVIII w. / Rzeczpospolita obojga narodów koniec XVI w. – mapa dwustronna o wym. 140x100 cm

3 .Europa po II wojnie światowej/Świat po II wojnie światowej – mapa dwustronna o wym. 140x100 cm

4. Europa podczas I wojny światowej/Odbudowa państwa polskiego– mapa dwustronna o wym. 140x100 cm

5. Grecja w okresie wojny Peloponeskiej / Starożytny Rzym – mapa dwustronna o wym. 140x100 cm

6. Królestwo Polskie za Kazimierza Wielkiego (1333-1370) / Wielkie Księstwo Litewskie 1240-1430 – mapa dwustronna o wym. 140x100 cm

7. Kryzys i odbudowa państwa Piastów / Polska Piastów – mapa dwustronna o wym. 140x100 cm

8. Polska i Litwa 1370-1505 / Unia Polski z Litwą – mapa dwustronna o wym. 140x100 cm

9. Polska Pierwszych Piastów / Ziemie polskie w czasie rozbicia dzielnicowego – mapa dwustronna o wym. 140x100 cm

10. Rozwój Unii Europejskiej / Unia Europejska – mapa dwustronna o wym. 140x100 cm

11. Rzeczpospolita 1648-1764 / Rzeczpospolita w okresie rozbiorów – mapa dwustronna o wym. 140x100 cm

12. Rzeczpospolita od połowy XVI w. do połowy XVII w. / Wielkie odkrycie geograficzne – mapa dwustronna o wym. 140x100 cm

13. Rzeczpospolita Polska 1920-1939 / Wojna obronna Polski 1939 – mapa dwustronna o wym. 140x100 cm

14. Najstarsze cywilizacje świata/ Bliski Wschód w starożytności– mapa dwustronna o wym. 140x100 cm