Przedsiębiorstwo Cezas sp. z o.o.
ul. Elektronowa 2
65-730 Zielona Góra
Tel. (0-68) 326-14-97
Fax. (0-68) 326-13-54
e-mail. cezas@cezas.zgora.pl

Przedsiębiorstwo „CEZAS” – Zielona Góra rozpoczęło działalność w roku 1953, początkowo jako filia, a od 1957 roku jako samodzielna jednostka organizacyjna pod nazwą: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół w Zielonej Górze. Do 1995 roku firma była typowym przedsiębiorstwem państwowym podległym Ministerstwu Edukacji Narodowej. W 1995 roku rozpoczęto prywatyzację firmy. Majątek przejęła spółka zawiązana wśród pracowników firmy na mocy „Umowy o oddaniu do odpłatnego korzystania mienia Skarbu Państwa” przez MEN na rzecz w/w spółki. Była to typowa prywatyzacja w drodze tzw. leasingu pracowniczego szeroko stosowanego w latach 90-tych. Prywatyzację zakończono w roku 1999.